Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện để xác định sự hiện diện của kiểu hình, kiểu gen E. coli ESBL bằng phương pháp kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh và bằng phương pháp PCR. E. coli được phân lập từ 120 mẫu phân của gà khỏe (60 gà thịt và 60 gà đẻ) được  thu thập từ 24 hộ chăn nuôi gà ở tỉnh Vĩnh Long. Kết quả có 116 (96,66%) mẫu có E. coli dương tính và các vi khuẩn này được kiểm tra khả năng sinh men β-lactamase phổ rộng bằng phương pháp đĩa kết hợp (CLSI, 2014) đã phát hiện thấy  41 (34,16%) mẫu có sự hiện diện của E. coli ESBL. 101 chủng E. coli ESBL được chọn để kiểm tra tính nhạy cảm đối với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả cho thấy các chủng của E. coli ESBL đề kháng cao với cefalor (96,04%), ampicillin (92,08%), cefuroxime (86,14%), trimethoprim+sulfamethoxazole (71,29%), streptomycin (69,31%), ofloxacin 58,4%, gentamicin (54,45%) và norfloxacin (52,48%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này còn nhạy cảm cao đối với amikacin (99.01%), doxycyline (90.09%) và fosfomycin (82.18%). 30 chủng đa kháng được chọn để xác định các kiểu gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV mã hóa men β-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả có 22 chủng vi khuẩn chứa ít nhất một gen mã hóa β-lactamase phổ rộng và có 8 chủng vi khuẩn không phát hiện các kiểu gen này. Gen bla CTX-M và bla TEM hiện hiện phổ biến trong các chủng vi khuẩn được kiểm tra (lần lượt là 70% và 46.67%). Gen bla SHV hiện hiện với tỷ lệ thấp (6.67%). Đây là những kết quả đầu tiên về E. coli ESBL phân lập từ gà khỏe tại tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...