Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí 2015(2015) Trang: 312-315
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Liên kết:

Sóc Trăng đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm diện tích đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Điều này đã ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của vùng, tiêu biểu là sự suy giảm số cá thể của đàn Dơi ngựa trong những năm gần đây. Trong nghiên cứu này, ảnh viễn thám năm 1995 và 2014 được giải đoán nhằm tìm ra sự thay đổi diện tích đất nông nghiệp, kết hợp với kết quả gắn chip điện tử theo dõi đường đi và phạm vi kiếm ăn của một số cá thể Dơi ngựa để xác định những ảnh hưởng đến đàn Dơi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích cây lâu năm của năm 2014 giảm so với năm 1995 (giảm 5.695 ha) và  tỷ lệ diện tích đất không xáo trộn của cây lâu năm rất thấp (42%). Do thức ăn chủ yếu của Dơi ngựa là những loại trái ngọt như: xoài, nhãn, vú sữa,… nên sự thay đổi này ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của chúng.  Số liệu phỏng vấn 189 hộ dân trên 7 xã của tỉnh cũng cho kết quả tương tự: có 87,30 % người dân cho rằng cây lâu năm ở thời điểm hiện tại (2014) đã giảm so với thời điểm trước (1995). Sự thay đổi diện tích đất nông nghiệp và sự thu hẹp diện tích cây lâu năm là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự suy giảm số cá thể của đàn Dơi ngựa tại tỉnh Sóc Trăng.

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...