Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 34-42
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Để đánh giá sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê F1 ghép trên 2 giống làm gốc thuộc họ bầu bí dưa; mướp hương địa phương, bí đỏ địa phương, dưa lê F1 được dùng làm gốc ghép chính và gốc bí đỏ địa phương, bầu địa phương được sử dụng làm gốc ghép phụ đề tài được thực hiện tại khu Thực nghiệm trường đại học Cần Thơ từ tháng 12/2017-02/2018. Dưa lê Kim Cô Nương được sử dụng làm ngọn ghép để so sánh. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ, lô chính là gốc ghép chính (ghép lần đầu trong vườn ươm), gồm: 1/ Gốc Mướp hương, 2/ Gốc Bí đỏ, 3/ Ghép lên chính nó (Đối chứng 1), 4/ Không ghép (Đối chứng 2) và lô phụ là gốc ghép phụ (ghép lần hai ngoài đồng), gồm: 1/ Bí đỏ, 2/ Bầu và 3/ Không ghép (Đối chứng) với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tổ hợp ghép khác nhau ảnh hưởng khác biệt có ý nghĩa đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và chất lượng. Gốc ghép chính thích hợp cho tỉ lệ cây sống sau ghép cao trong vườn ươm và ngoài đồng, gốc ghép phụ không ảnh hưởng đến tỉ lệ cây sống cho thu hoạch trái. Sự kết hợp gốc ghép phụ là bầu với ghép lên chính nó hoặc không ghép có hiệu quả tương tác rất cao lên năng suất thương phẩm, năng suất tổng và trọng lượng trái. Sự kết hợp dưa lê ghép lên chính nó (trong vườn ươm) và gốc phụ là phụ bầu (sau khi trồng ra đồng) đã làm gia tăng tiềm năng sinh trưởng và giảm số cây không cho thu hoạch, gia tăng năng suất thương phẩm cao hơn 2,3 lần so với đối chứng (không ghép cả trong vườn ươm và ngoài đồng). Dưa lê không ghép (trong vườn ươm) và ghép gốc phụ là phụ bầu (sau khi trồng ra đồng) cho năng suất thương phẩm cao hơn 1,4 lần so với đối chứng (không ghép cả trong vườn ươm và ngoài đồng). Độ Brix trong trái dưa lê ghép các loại gốc khác nhau không thay đổi.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...