Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
117 (2020) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 nhằm xác định giống, mật độ trồng và phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng xà lách xoong với 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố, 3 lần lặp lại. Nhân tố I là giống xà lách xoong nhập nội trồng từ hạt: (1) Trường Phúc, (2) Tân Nông Phát và (3) Rado 704. Nhân tố II là mật độ trồng: (1) 33 lỗ/m2 (15 x 20 cm), (2) 25 lỗ/m2 (20 x 20 cm) và (3) 20 lỗ/m2 (20 x 25 cm), mỗi lỗ 10 - 15 cây. Kết quả cho thấy 3 giống xà lách xoong nhập nội có sự sinh trưởng, năng suất thương phẩm (0,80 kg/m2) và chất lượng tương đương nhau. Ba mật độ trồng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất thương phẩm (0,78 kg/m2) và chất lượng của xà lách xoong. Thí nghiệm 2 bố trí lô phụ, với 3 lặp lại, lô chính là giống xà lách xoong trồng từ hom (vì giống địa phương không có hạt): (1) Nhập nội và (2) Địa phương - Đối chứng. Lô phụ là loại phân bón lá: (1) Không cung cấp phân bón lá, (2) Phân kem, (3) Phân bón lá và (4) Phân kem + phân bón lá. Kết quả giống Nhập nội có năng suất thương phẩm (3,20 kg/m2), chiều dài thân chính và số chồi thấp hơn giống Địa phương (năng suất thương phẩm 4,80 kg/m2)nhưng giống Nhập nội có khối lượng cây, đường kính thân và tỷ lệ bệnh thán thư cao hơn giống Địa phương. Về 4 loại phân bón lá: phân Kem + phân bón lá trên cây xà lách xoong năng suất thương phẩm (4,57 kg/m2) cao hơn không cung cấp phân qua lá, phân Kem, phân bón lá riêng lẻ. 

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...