Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2022) Trang: 3-11
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 4 - 12/2020 nhằm xác định loại dung dịch dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và năng suất của một số loại rau ăn lá trồng trong nhà màng. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức 6 lần lặp lại (mỗi lặp lại là 8 rọ thủy canh chuyên dụng trồng 1 cây/rọ). Ba nghiệm thức là 3 công thức dung dịch dinh dưỡng thuỷ canh khác nhau, bao gồm: Hortidalat, BLĐ và ABC. Xà lách và cải bó xôi là 2 giống rau được sử dụng trong nghiên cứu. Mỗi loại rau là một thí nghiệm theo dõi riêng biệt để đánh giá sự ảnh hưởng của các loại dung dịch dinh dưỡng trên loại rau đó. Kết quả thí nghiệm cho thấy, xà lách trồng ở nghiệm thức dinh dưỡng BLĐ và ABC cho kết quả số lá trên cây, đường kính gốc, khối lượng trung bình cây (40,7 và 49,5 g/cây), năng suất tổng và năng suất thương phẩm (2,15 và 2,55 kg/m2) đều cao hơn dinh dưỡng Hortidalat. Đối với cải bó xôi, công thức dinh dưỡng BLĐ cho kết quả kích thước lá và năng suất thương phẩm cao nhất (1,75 kg/m2). Hàm lượng nitrate tích lũy trong 2 giống rau trồng ở các công thức dinh dưỡng đều thấp hơn ngưỡng cho phép.

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 16-25
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 241-248
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 7-13
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...