Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17-2014 (2014) Trang: 75-80
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Một thí nghiệm được tiến hành trên 1.200 gà ác đẻ từ 24 đến 33 tuần tuổi để đánh giá ảnh hưởng của mức năng lượng lên năng suất, chất lượng trứng và hiệu quả kinh tế của các khẩu phần ăn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức: đối chứng (sử dụng thức ăn của công ty CP Vina cho gà ác đẻ) và 3 nghiệm thức tương ứng với 3 mức độ năng lượng là cao 2789 kcal/kg (MET), vừa 2647 kcal/kg (MEM) và thấp 2573 (MEL) và cùng một mức độ protein là 16% với 10 lần lặp lại. Các mức năng lượng của khẩu phần đã ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ của gà, khẩu phần có mức năng lượng cao đạt tỉ lệ đẻ tương đương với đối chứng (P=0,04). Hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất ở nghiệm thức MEC (P=0,01). Tuy nhiên, các mức năng lượng không ảnh hưởng lên khối lượng trứng, chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng, lòng đỏ và tỉ lệ các thành phần quả trứng, nhưng mức năng lượng cao đã làm tăng độ dày vỏ trứng. Khẩu phần có mức năng lượng cao có chi phí thức ăn thấp nhất.

 

Từ khóa: gà bản địa, hiệu quả thức ăn, năng lượng, tỉ lệ đẻ trứng,

 

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...