Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 12-2014 (2014) Trang: 141-147
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp PTNT
Liên kết:

Khảo sát 117 mẫu bao gồm 102 mẫu thịt bò tươi thịt bò tại lò mổ trâu bò A, siêu thị M, siêu thị V và 2 sạp kinh doanh thịt bò, 9 mẫu tampon (sàn giết mổ, sàn pha lóc, thớt), 3 mẫu nước sử dụng trong lò mổ và 3 mẫu nước máy. 5 chỉ tiêu vi sinh trên thịt được khảo sát là tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Salmonella spp. Các chỉ tiêu vi sinh vật được định tính, định lượng bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống và đánh giá theo TCVN 7046:2009 về Thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật.

Kết quả thu được: các mẫu thịt bò tại lò mổ, tỉ lệ đạt tiêu chuẩn về vi sinh vật gồm có chỉ tiêu Coliforms 22,2%, Escherichia coli 55,6%, Staphylococcus aureus 66,7% và Salmonella spp 83,3%. Mẫu thịt bò lấy tại siêu thị có tỉ lệ nhiễm các chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Salmonella spp lần lượt là 100%, 100%, 79,2%, 45,8%, 8,3%. Mẫu thịt bán tại sạp cho tỉ lệ nhiễm các chỉ tiêu như trên lần lượt là 100%, 100%, 86,1%, 50%, 13,9%.

Nhìn chung  mẫu thịt ở sạp bán có tỉ lệ nhiễm cao hơn ở siêu thị. Thịt bày bán ở thời điểm 11 giờ có tỉ lệ và mật độ nhiễm thấp hơn thời điểm 17 giờ. Ngoài ra thịt sau khi rửa dưới vòi nước có số lượng vi sinh vật vấy nhiễm giảm.

Từ khóa: Cần Thơ, cơ sở giết mổ trâu bò, Thịt bò, sạp thịt, siêu thị, vấy nhiễm vi sinh vật,

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...