Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về

Abstract

Study on The circulation of FMDV (Foot and mouth disease virus) in pigs of Dong Thap province was carried out from March to October, 2011 at Chau Thanh, Cao Lanh and Tam Nong districts. 24 serum samples of unvaccinated pigs for each district, that noticed on age and production scale, were collected to determine the circulation of FMDV. The Elisa test with the kit PriCHECKđ FMDV NS 3ABC from Germany was used for detection of antibody against FMDV. Use the kit Elisa Pirbright-UK for detection FMDV in infected and swab samples. Results showed that there was 16/72 serological samples of unvaccinated pigs were positive with FMDV type O (22.22%). All of positive samples come from pigs of Chau Thanh districts (16/24 samples, 66.67%). Pig production scale from 50-100 heads had positive rate of 66.67% that was higher than smaller scale. 6/6 suspect samples and 1/6 swab sample were positive with FMDV type O.

Keywords: Foot and mouth disease virus, pigs, Dong Thap province

Title: Circulation of FMDV (Foot and mouth disease virus) in pigs of Dong
thap province

Tóm tắt

Đề tài khảo sát sự lưu hành của virus lở mồm long móng (FMDV, Foot and mouth disease virus) trên heo, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2011 tại 3 huyện Châu Thành, Cao Lãnh, Tam Nông của Tỉnh Đồng Tháp. Mẫu huyết thanh của các heo chưa tiêm phòng vaccine lở mồm long móng (LMLM) tại 3 huyện trên được lấy ngẩu nhiên, mỗi huyện thu 24 mẫu, tổng số mẫu là 72 mẫu có chú ý theo lứa tuôô?i và qui mô chăn nuôi. áp dụng kỹ thuật Elisa để phát hiện kháng thể kháng protein 3abc trong huyết thanh. Bộ kit sử dụng là PriCHECKđ FMDV NS 3ABC của Đức. Sử dụng bộ kit Elisa Pirbright-UK phát hiện kháng nguyên LMLM trên mẫu bệnh phẩm và mẫu swab. Kết quả cho thấy có sự lưu hành tự nhiên của virus LMLM type O trên heo ở tỉnh Đồng tháp, 16/72 mẫu xét nghiệm là dương tính, chiếm tỉ lệ 22,22%. Số mẫu dương tính tập trung ở huyện Châu thành 16/24 mẫu, chiếm tỉ lệ 66,67%. Tỉ lệ dương tính ở qui mô chăn nuôi từ 50-100 heo nhiều hơn là qui mô nhỏ (66,67% so với 18,18%). 6/6 mẫu bệnh phẩm và 1/6 mẫu swab dương tính với virus LMLM type O.

Từ khóa: virus lở mồm long móng, heo, tỉnh Đồng Tháp

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...