Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 10-2015 (2015) Trang: 58-63
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiện để đánh giả ảnh hưởng bổ sung tỏi nghiền (0,5%) kết hợp với các mức độ đồng khác nhau trong khẩu phần lên năng suất, chất lượng trứng, hàm lượng cholesterol lòng đỏ trứng và trong huyết tương của 240 gà mái giống Hisex brown 38 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 4 nghiệm thức lập lại 15 lần. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm có khẩu phần cơ sở (có 15,7mg Cu), KPCS + 0,5% tỏi + 150 mg Cu hoặc 200 và 250 mg CuSO4. Thức ăn thí nghiệm không ảnh hưởng lên tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn, hiệu quả thức ăn, chỉ số lòng đỏ và đơn vị Haugh, tuy nhiên chỉ số hình dáng và lòng trắng đặc, các tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ, độ dày vỏ tăng theo mức độ bổ sung đồng trong khẩu phần (P=0,04). Hàm lượng cholesterol, triglycerides của huyết tương và lòng đỏ trứng không giảm trong các khẩu phần có bổ sung tỏi và đồng.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 1-9
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 237-245
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 26-29
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 33-41
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 36-42
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 49-57
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 56-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang:
Tải về
3/2017 (2017) Trang: 86-91
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KHKT Chăn nuôi Thú y
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
28-29/4/2015 (2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số 26 (4) 2014 (2014) Trang: Số TT 68
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...