Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
67(128) (2016) Trang: 27-19
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Liên kết:

Dạy học toán ở tiểu học bao gồm một số tình huống dạy học điển hình như: dạy học khái niệm toán học, dạy học công thức, dạy học quy tắc, dạy học giải bài tập toán,…Trong đó, dạy học khái niệm toán học được tổ chức cho HS rất sớm bởi nó có vai trò quan trọng trong việc chiếm lĩnh tri thức toán học. Các khái niệm toán học ở tiểu học rất trừu tượng, vì vậy chúng cần được hướng dẫn cho HS theo con đường qui nạp, tức xuất phát từ những ví dụ cụ thể sau đó đến cái chung. Dựa trên tinh thần này, chúng tôi vận dụng mô hình dị biệt của tác giả Nguyễn Phú Lộc vào dạy học khái niệm toán học ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực của người học.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...