Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
73 (2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Liên kết:

Khái niệm toán học là một nội dung quan trọng trong dạy học toán bởi nó đóng vai trò khởi đầu cho học sinh có kiến thức về toán. Từ đó, các em sử dụng nó để lĩnh hội các kiến thức toán học khác chẳng hạn: định lí, tính chất hay giải bài tập toán. Học sinh có những cách khác nhau để chiếm lĩnh khái niệm mới. Một trong các cách này là sử dụng suy luận tương tự, tức là xuất phát từ các khái niệm toán học đã biết để suy luận ra các khái niệm mới. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu quy trình dạy học khám phá khái niệm toán học với suy luận tương tự và các minh họa ở chương Phương pháp tọa độ trong không gian.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...