Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 794
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

The experiment was carried out using two factors completely randomized experimental design with four replications per treatment. The first factor included three rice varieties (Akita, Kinu and Hananomai), and second factor included unioculated biofertilizer seed [0,25 g N/pot + 0,15 g P2O5/pot (100 N–60 P2O5 kg/ha)] and inoculated biofertilizer seed [0,125 g N/pot +0,075 g P2O5/pot (50 N30 P2O5 kg/ha) + nitrogen-fixing bacteria Azospirillum lipoferum and phosphate-disolving bacteria Pseudomonas stutzeri]. The results showed that using the biofertilizer (mixture of two bacterial strains) increased yield, number of grain/panicle, rate of firm rice grain, 1.000 grain weight, HI index, root length.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...