Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
46 (2019) Trang: 45-51
Tạp chí: Khoa Học Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra loại chế phẩm vi sinh và urea trong phân hủy rơm rạ đến sự sinh trưởng và năng suất lúa 3 vụ trồng trên đất xám tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần lại; Nhân tố 1 là Urea: (1) không bổ sung Urea, (2) Có bổ sung 2,5 kg Urea/1.000 m2. Nhân tố 2 là 3 chế phẩm vi sinh: (1) không xử lí vi sinh, (2) xử lí chế phẩm Trichomix-DT, (3) xử lí chế phẩm TricôĐHCT-Lúa von, (4) xử lí chế phẩm Dascela. Kết quả cho thấy, vùi rơm có xử lí Dascela có hiệu quả gia tăng số chồi/m2 khối lượng rễ và năng suất thực tế (tăng khoảng 13% so với đối chứng). Bổ sung urea không có hiệu quả.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...