Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(3) (2019) Trang: 91-98
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Liên kết:

The field experiment was conducted to study microbial product and urea effects in decomposing rice straw on the growth and yield of rice grown in acid sulfate soils in a three rice cropping system, at Tam Nong district, Dong Thap province, in the Autumn-Winter crop of 2016. The experiment was carried out in factorial design with 2 factors in randomized complete blocks with 3 replications. The first factor - treatment of Urea- included: (1) untreated (2) treated with Urea. The second factor - type of microbial products- included (1) untreated, (2) treated with Trichomix-DT, (3) treated with TricôĐHCT-Lua von (4) treated with Dascela. The results showed that incorporporation of rice straw treated with Dascela increased the number of full grains per panicle (78 fully grains per panicle), the number of panicles per m2 (447,7 panicle /m2) and grain yield (5,95 t/ha). The combination of rice straw treated with Dascela and Urea increased density of Cellulomonas flavigena bacteria and the number of tillers per m2. Urea treatment increased density of Cellulomonas flavigena bacteria.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...