Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
358 (2019) Trang: 9-14
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính ra hoa, đậu quả và phát triển quả của giống vú sữa trắng trồng tại huyện Thoại Sơn và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 08/2017 đến tháng 04/2018, trên 10 cây vú sữa trắng có độ tuổi từ 20-50 năm, được trồng từ hạt. Các chỉ tiêu khảo sát bao gồm: thời gian ra hoa, thu hoạch, sự đậu quả, rụng quả non và phát triển quả. Ngoài ra, các chỉ tiêu liên quan đến năng suất và phẩm chất của quả cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy cây vú sữa trắng bắt đầu trổ hoa vào đầu mùa mưa (tháng 6 âm lịch). Thời gian từ khi nhú mầm hoa đến khi kết thúc ra hoa và từ khi đậu quả đến khi thu hoạch kéo dài 48,8 ± 3,1 ngày và 126,3 ± 1,7 ngày, theo thứ tự. Kích thước quả vú sữa tăng trưởng nhanh ở 8 tuần đầu tiên kể từ khi đậu quả. Ở 4 tuần cuối trước khi thu hoạch, kích thước quả vú sữa gần như không thay đổi. Tốc độ tăng trưởng khối lượng quả trung bình mỗi tuần là 2,7 g, cao nhất ở giai đoạn gần thu hoạch (53,4 g/tuân). Khối lượng trung bình của một quả vú sữa trắng ở thời điểm thu hoạch là 213,4 ± 7,2 g, năng suất đạt 168,9 ± 17,9 kg/cây. Quả vú sữa trắng có hàm lượng vitamin C ở mức 16,0 ±0,89 mg trên 100 g thịt quả. Hàm lượng chất khô chiếm 15,8% ± 0,45 khối lượng quả, độ Brix trung bình khoảng 13,5%.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 106-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 186-196
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 242-252
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 49-55
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1186 (2018) Trang: 85-98
Tạp chí: ISHS Acta Horticulturae
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...