Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Vọng cách được sử dụng rộng rãi như vị thuốc trong dân gian. Tuy nhiên, hiện nay có ít nghiên cứu về loài cây này. Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ thành phần hóa học, góp phần làm phong phú thêm các dữ liệu về loài thực vật này. Từ phân đoạn chloroform và ethyl acetate của dịch chiết cồn, bằng kỹ thuật sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất: ethyl p-hydroxycinnamate (PS1), 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (PS2) và 4-hydroxybenzaldehyde (PS3). Cấu trúc của các hợp chất trên được xác định bằng phương pháp phổ MS và NMR, có so sánh với các tài liệu tham khảo. Những hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ thân cây Vọng cách.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...