Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2018) Trang: 19-26
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Phú Yên
Liên kết:

Cây Me là loài thực vật quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Tuy nhiên, hầu như không có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của dược liệu này tại Việt Nam. Bài bào này được thực hiện với mục tiêu phân lập chất tinh khiết và khảo sát tác dụng kháng oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm quét gốc tự do DPPH của các cao chiết từ lá Me (Tamarindus indica L.). Từ đó, bằng kỹ thuật sắc ký cột và biện giải cấu trúc bằng phương pháp phổ NMR, lần đầu tiên phân lập được một flavonoid C-glucoside tinh khiết là vitexin. Bên cạnh đó, trong thử nghiệm DPPH, cao ethyl acetate cho hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất với IC50  = 13,19 µg/mL, so với chất đối chiếu là acid ascorbic (IC50 = 4,71 µg/m). Những kết quả này làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn, định hướng sử dụng một loại dược liệu phổ biến với tác dụng kháng oxy hóa.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...