Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2017) Trang: 89-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Rau ngổ được dùng nhiều trong y học dân gian, nhưng có ít nghiên cứu về tác dụng sinh học của loài cây này. Trong bài báo này, cao chiết cồn 40% của Rau ngổ bước đầu được khảo sát tác dụng chống oxy hóa in vitro trên hai mô hình thử nghiệm DPPH và MDA, thu được các giá trị IC50 lần lượt là 1706,52 mcg/ml và 1081,17 mcg/ml. Kết quả cho thấy, loài cây này là nguyên liệu tiềm năng trong việc sử dụng làm thuốc chống oxy hóa, định hướng tác dụng bảo vệ gan.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...