Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2018) Trang: 59-63
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Nghiên cứu cho thấy lá Chùm ruột có chứa những nhóm hợp chất chính như alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tannin, saponin, steroid và đường khử. Từ cao ethanol lá Chùm ruột khi phân tích bằng phương pháp GC-MS thấy có chứa 16 cấu tử bay hơi, trong đó các cấu tử chiếm nhiều nhất là 3-Hexen-2-one (32,67%), 4-Butoxy-2-butanone (20,70%), 3,3-Dimethyl-2-hexanone (10,66%). Ngoài ra, khi định lượng bằng phương pháp quang phổ UV-Vis, lá Chùm ruột có chứa hàm lượng alkaloid toàn phần là 1,64 mg caffein/g bột dược liệu và proanthocyanidin toàn phần là 46,88 mg catechin/g bột dược liệu. Những kết quả trên lần đầu tiên được báo cáo từ lá cây Chùm ruột.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...