Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
492 (2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Tạp chí Dược học
Liên kết:

From raw materials of Enhydra fluctuans Lour., essential oils (0,05%) containing 17 compounds of which the main components D-limonen (23,311%) and phytol (17,097%) were extracted by the steam distillation method. From petroleum ether fractions of Enhydra fluctuans Lour., ceramide, beta-sitosterol-3-O-b-D-glucopyranoside, cerebroside were isolated. Their structures were identified by NMR and MS spectrometric methods. This is the first report on the occurence of these three compounds in Enhydra fluctuans Lour.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...