Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2017) Trang: 41-47
Tạp chí: Tạp chí Y dược học Cần Thơ
Liên kết:

Đặt vấn đề: Rau ngổ được dùng nhiều trong y học dân gian, nhưng chưa có nghiên cứu chứng minh về tác dụng dược lý của loài cây này; Mục tiêu: Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng bảo vệ gan của cao chiết rau ngổ; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cao chiết cồn 40% của rau ngổ được khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng bảo vệ gan trên mô hình tổn thương gan bằng cyclophosphamid ở chuột; Kết quả: Cao chiết rau ngổ không thể hiện độc tính cấp đường uống và tác dụng bảo vệ gan của cao chiết rau ngổ ở liều 1,725 g cao/kg thể trọng tương đương với chất đối chiếu silymarin liều 100 mg/kg thể trọng; Kết luận: Cao chiết rau ngổ cho tác dụng bảo vệ gan khá tốt, góp phần chứng minh công dụng điều trị các bệnh về gan đã được sử dụng trong dân gian.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...