Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (2017) Trang: 65-68
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Trong bài báo này, đặc điểm vi học và thành phần hóa học của thân cây Vọng cách và lá Vông nem đã được khảo sát. Từ bột thân cây Vọng cách lần đầu báo cáo được 6 cấu tử gồm: lông che chở đa bào, mảnh bần, mạch vạch, mạch xoắn, mạch mạng và mạch điểm; Từ bột lá Vông nem mô tả được 4 cấu tử gồm: tế bào khí khổng, mảnh gân lá có tế bào hình chữ nhật thành mỏng, tế bào mô cứng và mạch vòng. Bên cạnh đó, từ phân đoạn dichloromethane thân cây Vọng cách, bằng kỹ thuật sắc ký cột kết hợp các phương pháp phổ học, đã phân lập được hợp chất beta-sitosterol. Từ phân đoạn ethyl acetate lá Vông nem lần đầu tiên công bố sự hiện diện của hợp chất uracil.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 72-76
Tải về
23 (2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...