Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
205 (2016) Trang: 43-50
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2015, được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức khẩu phần (CN, ĐRH, KC, RM) tương ứng với 4 loại cây thức ăn giàu đạmlà Chùm Ngây, đậu Rồng hoang, Keo củi và rau Muống với tỉ lệ bổ sung 30% (tính trên vật chất khô) thay thế cỏ Lông tây trong khẩu phần và được lặp lại 3 lần nhằm xác định mức sử dụng tối ưu trong khẩu phần nuôi thỏ lai tăng trưởng. Mỗi đơn vị thí nghiệm là 2 thỏ có khối lượng (KL) là 870±57 g/con. Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng khối lượng (TKL) giữa các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...