Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
220 (2017) Trang: 65-71
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành từ tháng 5/2016 đến tháng 11/2016 nhằm điều tra tình hình chăn nuôi bò và khả năng sinh trưởng của giống cỏ voi trong điều kiện nông hộ. Kết quả điều tra từ 33 hộ cho thấy các nông hộ đều chăn nuôi theo phương thức nhỏ lẻ và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Con giống chủ yếu được nuôi ở địa phương là bò lai Italy và bò lai Sind. Trong 33 hộ điều tra, có 8 hộ nuôi bò thịt có áp dụng vỗ béo và có trồng cỏ (cỏ voi,cỏ mồm) để nuôi bò, những nông hộ còn lại đều nuôi theo phương thức truyền thống, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của tự nhiên. Các hộ chăn nuôi đều tiêm phòng các bệnh lỡ mồm long móng, tụ huyết trùng và dịch tả định kỳ 6 tháng/lần. Những bệnh xuất hiện thường xuyên là tiêu chảy và cảm nắng đều được người nuôi mời cán bộ thú y đến điều trị. Đa phần nông hộ không có hố xử lý biogas, và phân được người dân phơi khô và sau đó bán cho thương lái. Chuồng nuôi có diện tích trung bình là 24 m2.Vĩnh Thạnh là vùng đất có điều kiện thuận lợi để trồng cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho việc phát triển chăn nuôi bò.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...