Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
Liên kết:

Trong thời gian qua, để đáp ứng tính thương mại hóa cũng như nhu cầu thị trường, các cơ sở chăn nuôi đã tiến hành lai tạo không kiểm soát giữa các giống gà trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm ưu thế lai (VD: Tàu Vàng x Lương Phượng, Tàu Vàng x Isa brown, Nòi x Tam Hoàng,...). Điều này đã làm mất dần đi những những nguồn gen quý ở giống gà bản địa. Thêm vào đó, chất lượng thịt của các con lai chưa thật sự thỏa mãn thị hiếu của người tiêu dùng cũng như hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi. So với các giống ngoại và lai, các giống gà địa phương thường cho năng suất kém những chất lượng thịt lại thơm ngon và sức khỏe tốt hơn.

Tàu Vàng là giống gà bản địa của một số tỉnh phía Nam có khả năng tự tìm kiếm thức ăn ngoài môi trường. Đặc điểm ưu việt của gà Tàu Vàng là i) ngoại hình (chân vàng, da vàng, mỏ vàng,…) và chất lượng thịt đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng, ii) sức kháng bệnh tốt, dễ nuôi trong điều kiên chăn thả/ bán chăn thả ở qui mô nông hộ, iii) năng suất sinh trưởng khá tốt, iv) giá đầu ra cao và luôn ổn định. Với những đặc tính quý này, gà Tàu Vàng từ lâu đã đi vào đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ.

Về mặt di truyền, các tính trạng kinh tế (kiểu hình) thường được tạo thành do bởi sự tương tác kết hợp giữa nhiều gen cộng với sự tác động của môi trường (Kiểu hình = Kiểu gen + Môi Trường). Trong đó, yếu tố môi trường (thức ăn, dinh dưỡng, chăm sóc, tiểu khí hậu,...) có thể điều chỉnh và kiểm soát dễ dàng, đáp ứng nhanh điều kiện tốt nhất cho sinh trưởng và phát triển vật nuôi. Điều này đã được các nhà khoa học trong nước sử dụng để cải thiện năng suất vật nuôi trong thời gian qua. Gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học đã đi sâu vào phân tích đặc điểm, chức năng của một số gen kiểm soát các tính trạng kinh tế chính ở vật nuôi, góp phần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ cải tiến di truyền của các tính trạng mục tiêu, rút ngắn được khoảng cách thế hệ và ổn định di truyền qua các đời sau. Có như vậy vật nuôi mới có thể bộc lộ hết tiềm năng di truyền trong điều kiện môi trường địa phương, tiến tới một hệ thống sản xuất chăn nuôi bền vững.  

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...