Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
219 (2017) Trang: 2-6
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Gà Tàu Vàng là giống gà địa phương được nuôi từ lâu đời và phổ biến ở khu vực phía Nam, đặc biệt là ở một số tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ như Tây Ninh, Đồng Nai, TPHCM, Long An, Tiền Giang,... Gà Tàu Vàng có 3 kiểu màu lông chính là vàng rơm, vàng sẫm, và vàng rơm có đốm đen ở cổ-cánh-đuôi; da bàn chân vàng, quanh bàn chân có lông vũ sau chuyển dần thành lông ống; da vàng; thịt trắng; phần lớn gà có mào đơn đơn, một số con có mào nụ; nuôi con giỏi; sức kháng bệnh tự nhiên khá tốt; chất lượng thịt ngon; giá cả khá ổn định; phù hợp nhiều phương chăn nuôi khác nhau. Sức tăng trưởng của gà Tàu Vàng là khá tốt nếu cho ăn khẩu phần thức ăn công nghiệp (Đỗ Võ Anh Khoa, 2012; Đỗ Võ Anh Khoa & Nguyễn Minh Thông; 2013) có bổ sung lục bình (Đỗ Võ Anh Khoa & cs, 2014). Tuy nhiên, quần thể gà Tàu Vàng có khuynh hướng giảm nhanh rõ rệt, mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu và bảo tồn đã được thực hiện (Nguyễn Văn Bắc & cs, 2005). Gần đây, khi mà chỉ thị phân tử được sử dụng rộng rãi trong công tác chọn giống ở các nước trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam cũng bắt đầu có những bước nghiên cứu cơ bản về mối quan hệ đa hình di truyền của một số gen với các nhóm tính trạng khác nhau ở gia súc gia cầm, làm cơ sở cho việc thiết kế chất chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn lọc một số giống vật nuôi bản địa, trong đó có gà Tàu Vàng. Mục tiêu của bài viết này nhằm điểm lại các kết quả nghiên cứu về gen đã được nhóm nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ thực hiện trên gà Tàu Vàng trong nhiều năm qua.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...