Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 7 Issue 11, November 2018 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)

The effects of rice flour, cornstarch, potato starch and soy bean flour on the quality of gluten-free rice bread were investigated using Response Surface Methodology (RSM). Box-Behnken design consisting of four variables, rice flour, cornstarch, potato starch and soy bean flour in a three-level pattern with 15 runs, was prepared. The design was applied to develop models for the specific volume and sensory score of the gluten-free rice bread. The optimized formulation contained 64.9g rice, 20.3g cornstarch, 10.2g potato starch and 4.9g soybean flour, providing the final product with more uniformed, texture and high sensory score. Texture Profile Analysis(TPA) of the produce with the optimized formulation exhibited low firmness during storage, indicating that the combination of four different cereal floursretarded the retrogradation of gluten-free rice bread. Keywords: cornstarch, gluten-free bread, optimization, potato starch, rice flour, response surface methodology

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 28-35
Tải về
04 (2021) Trang:
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
6 (103) (2019) Trang: 44-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2017) Trang: 364-371
Tạp chí: The 15th Asean Conference On Food Science and Technology, 14 - 17 November 2017, Ho Chi Minh City, Viiet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...