Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(2) (2019) Trang:
Tạp chí: Food Research

“Cam” brown rice (CBR), a Vietnamese cultivar containing a high level of anthocyanin was germinated at various conditions to maximize anthocyanin. To obtain optimum conditions, major factors such as soaking time, pH, germination time and temperature were evaluated using Box-Behnken design to achieve the highest anthocyanin content in germinated “Cam” brown rice (GCBR). The results revealed that 2.6 hrs of soaking at pH 3.1 and followed by 15.5 hrs of germination were optimal germination condition to achieve maximum anthocyanin content (45.18 mg/100 g GCBR). Along with high content of anthocyanin, the increased amounts of these nutrients relative to those in the un-GCBR were 7 times for GABA, 17% polyphenol and 22% reducing sugars. In addition, GCBR possessed good sensory characteristics in structure and taste.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 28-35
Tải về
04 (2021) Trang:
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
6 (103) (2019) Trang: 44-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Volume 7 Issue 11, November 2018 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
(2017) Trang: 364-371
Tạp chí: The 15th Asean Conference On Food Science and Technology, 14 - 17 November 2017, Ho Chi Minh City, Viiet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...