Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
Liên kết:

Go cẩm có hàm lượng anthocyanin cao. Anthocyanin va tạo màu sắc tự nhiên cho sản phm va cha nhiu
ch
ất có hoạt tính sinh học quý có lợi cho sc khỏe con người. Nghiên cứu được thc hin nhm mục đích thu
nhn dung dịch anthocyanin để ứng dng trong sn xuất các sản phm thc phm từ cám gạo cm. Tối ưu hóa
quá trình trích ly bằng mô hình thiế
t kế Box- Behnken dưới shtrcủa sóng siêu âm với các điều kiện thích
hợp cho quá trình chiết chất màu anthocyanin là dung môi có pH 1,9; nồng độ ethanol 44,1%; nhiệt độ 35,7°C và
thời gian siêu âm 56,0 phú
t. Dung dịch thu được có hàm lượng anthocyanin đạt 46,3 mg/100g.

 
Các bài báo khác
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 28-35
Tải về
04 (2021) Trang:
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2021) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Đại học Thái Nguyên năm 2021
6 (103) (2019) Trang: 44-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Volume 7 Issue 11, November 2018 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Science and Research (IJSR)
(2017) Trang: 364-371
Tạp chí: The 15th Asean Conference On Food Science and Technology, 14 - 17 November 2017, Ho Chi Minh City, Viiet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...