Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
Liên kết:

This study was conducted to determine the prevalence and identification of Salmonella serovars from carcasses, tools and environment at pig slaughterhouse in Can Tho city and examine the sources contaminated Salmonella to carcasses. The Prevalence of Salmonella at the pig slaughterhouse was 13.07%. Out of these, porks were 11.41%, lymphnodes (11.11%), gall bladders (20%), tools and environments (14.76%) and flies (8.41%). The most predominance of 23 Salmonella serovars isolates were S. derby, S. anatum, S. London. There were 42 among 368 carcasses (11.41%) unsatisfying for organism standards. Salmonella was isolated at 17 out of 42 carcasses (40.48%) from carried pigs which harboured serovars such as S. anatum, S. london. There were 25/42 carcasses (59.52%) which showed Salmonella positive from contaminated samples with S. anatum, S. derby, S. london, S. zega. The carried pigs were the sources of Salmonella contamination to carcasses, tools and environment at pig slaughterhouse in Can Tho. The contaminated ways of Salmonella to carcasses at Can Tho pig slaughterhouse were mainly from water, following by tools, flies and environment.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...