Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted in feces, carcasses, environments at 16 slaughter houses, 19 retail markets at 4 provinces and a city. The prevalence of Salmonella in animal feces, meat, environments and diarrheic patients in the Mekong Delta were 9.51% (446/4,690 samples). The positive rate of Salmonella in sows were highest. The ratio of Salmonella in pork (17.50%), beef (17.32%) were higher than in pigs feces (6.09%) and cattle (6.59%). Salmonella contaminated in chicken meat (8.81%), duck meat (10.69%) were similar to chicken (8.81%) and duck feces (6.68%). Salmonella contaminated rate in meat at slaughter houses and retail markets were significant difference and from 9.13% to 18.52%. Nineteen predominant serovars out of 55 Salmonella serovars were indentified. The most common serovars were S. Anatum, S. Typhimurium, S. Weltevreden, S. Senftenberg, S. Newport. Animal guts? content were the most important contaminated sources of Salmonella. Animals, specially pork and beef were the most important transmitted sources of human Salmonellosis. 

Keyword: Salmonella, human salmonellosis, transmitted sources, Mekong Delta

Title: Determination of transmitted sources of salmonellosis caused by Salmonella as zoonosis in some provinces in the Mekong Delta

TóM TắT

Đề tài được nghiên cứu trên phân động vật và người, thịt, môi trường ở 16 lò mổ và 19 chợ bán lẻ tại 4 tỉnh và 1 thành phố. Có sự lưu hành của Salmonella trên phân và thịt heo, bò, gà, vịt, môi trường giết mổ và phân tiêu chảy ở người tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 9,51% (446/4.690 mẫu). Heo nái có tỷ lệ nhiễm Salmonella cao nhất. Tỷ lệ nhiễm Salmonella trên thịt heo (17,50%), bò (17,32%) cao hơn trên phân heo (6,09%), và phân bò (6,59%). Tỷ lệ nhiễm Salmonella trên thịt gà (8,81%), vịt (10,69%), và phân gà (8,81%), vịt (6,68%) là tương đương nhau. Tỷ lệ nhiễm Salmonella trên thịt heo, bò, gà, vịt giữa chợ và lò mổ là không khác biệt nhau và dao động từ 9,13% đến 18,52%. Có 19 chủng phổ biến trong tổng số 55 chủng đã được xác định. Trong đó phổ biến nhất là S. Anatum, S. Typhimurium, S. Weltevreden, S. Senftenberg, S. Newport. Chất chứa trong đường tiêu hóa của gia súc, gia cầm là nguồn làm vấy nhiễm vi khuẩn Salmonella vào thân thịt. Động vật, đặc biệt là thịt heo, bò là nguồn quan trọng nhất làm lan truyền bệnh do vi khuẩn Salmonella sang người.

Từ khóa: Salmonella, bệnh đường tiêu hóa, nguồn lan truyền, đồng bằng sông       Cửu Long

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...