Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về

ABSTRACT

Skin and hair diseases in dogs caused by fungi as Aspergillus, Candida, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton that made their beauty loss by ragged, shed of hair and Skin smelly. Furthermore, some fungi species infection in dogs can caused also skin and hair diseases in human. This study was conducted to determine the prevalence and identification the strain of fungi that caused dermatitis in dogs and study the result of treatment in animal clinic at Soc Trang province. Fungi infection occurred in 295/3,370 dogs with infection rate as 8.75%). The Fungi infection rate in dog were depended on age, the highest rate (46.33%) was in dog under one year old, next in dogs from 1 to 3 years old (36.66%), lowest in dogs upper 3 years old (15.33%). The infection rate in long hair dogs (65.08%) were higher than in short ones (34.92%). Seven species were identified such as Aspergillus (80.34%), Candida (71.18%), Trichophyton (48.47%), Mucor (48.13%), Penicillium (43.73%), Microsporum (33.36%), Epidermophyton (5.76%). Fifteen strains were identified in 6/7 species as Trychophyton (4 strains), Aspergillus (3 strains), Penicillium (3 strains), Microsporum (3 strains) Candida (1 strain)), Epidermophyton (1 strain). Mixed infection rate with 2 to 7 species were 96.61% which 93 styles one. The result of trial on 30 dogs for 3 treatments showed all recovered after 4 ? 6 weeks. Third treatment with Itraconazol 30 mg/kg in oral and Terbinafine in skin applied had good result  with 40% recovered after 1 week and 100% recovered after 4 weeks.

Keywords: Skin fungi in dog, Soc Trang

Title: The prevalence of some fungi strains caused skin and hair diseases in dogs at Soc Trang province and drugs trial for treatment

TóM TắT

Các bệnh ở lông và da chó do các giống nấm như Aspergillus, Candida, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton làm cho bộ lông trở nên xơ xác, dễ rụng, dễ gãy và mùi hôi tanh của da đã làm cho chúng mất đi tính thẩm mỹ. Hơn thế nữa, một số giống nấm gây bệnh ở lông, da chó cũng có thể gây bệnh nấm trên da và tóc của người. Đề tài được nghiên cứu nhằm xác định sự lưu hành và định danh một số loài nấm gây bệnh trên lông, da chó và theo dõi hiệu quả của các phác đồ điều trị tại tỉnh Sóc Trăng. Có 295/3.370 con chó bị nhiễm nấm trên lông, da chiếm tỷ lệ 8,75%.. Tỷ lệ nhiễm nấm trên lông, da chó phụ thuộc vào lứa tuổi, chiếm cao  nhất (46,33 %) ở chó dưới 1 năm tuổi, giảm dần ở 1 đến 3 năm (36,66 %), thấp nhất  trên 3 năm (15,33 %). Chó có kiểu lông dài bị nhiễm nấm (65,08 %) cao hơn lông ngắn (34,92 %). Có 7 giống nấm đã được định danh gồm có Aspergillus (80,34 %), Candida (71,18 %), Trichophyton (48,47 %), Mucor (48,13 %), Penicillium (43,73 %), Microsporum (33,36 %) và Epidermophyton (5,76 %). Trong 6/7 giống đã định danh được 15 loài như là Trichophyton (4 loài), Aspergillus (3 loài), Penicillium (3 loài), Mirosporum (3 loài) ,Candida (1 loài), Epidermophyton (1 loài). Tỷ lệ nhiễm ghép từ 2 đến 7 giống chiếm tỷ lệ 96,61 % với 93 kiểu ghép khác nhau. Thử nghiệm điều trị bệnh nấm trên 30 chó với 3 phác đồ đều cho kết quả khỏi bệnh sau 4 đến 6 tuần. Trong đó, phác đồ 3 dùng Itraconazol uống liều 30 mg/kg, và thoa kem Terbinafine có hiệu quả nhất với 40% khỏi bệnh sau 1 tuần và 100% khỏi sau 4 tuần.

Từ khóa: nấm da chó, Sóc Trăng

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...