Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVVIII (2021) Trang: 25-32
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng tăng trưởng và điều trị bệnh do vi khuẩn Salmonella Typhimurium trên gà Nòi lai bằng chế phẩm sinh học được thực hiện từ tháng 6/2020 đến 11/2020. Thí nghiệm tác động tăng trưởng được tiến hành trên 120 con gà (7 ngày tuổi) và được chia ngẫu nhiên 4 nghiệm thức (NT). Kết quả cho thấy, bổ sung 0,05% dịch chiết nấm men Saccharomyces cerevisiae (NT1), hỗn hợp 0,8% than hoạt tính với 0,2% giấm than (NT2) không ảnh hưởng đến tăng trọng, tiêu tốn thức ăn và chỉ số FCR của gà nhưng làm giảm mật độ E. coli trong đường tiêu hoá. Thử nghiệm hiệu quả điều trị đối với bệnh do Salmonella Typhimurium gây ra được tiến hành trên tổng cộng 40 con gà (35 ngày tuổi) với hai lần lập lại. Tiến hành điều trị trong 7 ngày với tỷ lệ bổ sung các chế phẩm sinh học gấp đôi giai đoạn phòng bệnh ở các nghiệm thức. Kết quả ghi nhận tỷ lệ khỏi bệnh ở NT1, NT2 là 100%; số ngày khỏi bệnh trung bình (SNKBTB) ngắn nhất là NT1 (3 ngày), NT2 (2,9 ngày). Kết quả cho thấy dịch chiết nấm men Saccharomyces cerevisiae mang lại hiệu quả cao nhất trong điều trị bệnh do S. Typhimurium trên gà Nòi lai.

 
Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...