Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 283
Tạp chí: 5th IFS 2015
Liên kết:

This study aimed to evaluate domestication and seed selection approach of giant freshwater prawn through three generations in order to improve quality of prawn seed for grow-out in Vietnam. The study was conducted during 2010-2013 with wild prawn sources collected from Dong Nai river. Each pair of males and females of prawn juvenile was cultured in 1-m2 hapa to become broodstocks. Largest berried broodstock were selected for hatching and larval culture in modified static green water system. Largest postlarvae (PL15) (10%) from the larval rearing (F1) were selected for nursing in happas (150 inds/m2) to be PL45, and then to commercial sizes (15 inds/m2) and then to broodstocks (1 pair/hapa). About 10% of the largest prawns from each stage were selected for the next stage. The broodstocks were then used for F2 and then F3 generations with similar methods. Results indicated that fecundity of prawn broodstocks of F2 were strongly improved  at 109% compared to those of Fo and  68% compared to F1. PL15 body lengh (BL) of F3 were improved 18.95% compared to F1 and 3.67 compared to F2. Body weight of prawns of F3 after 4 months of grow-out were improved 15.28% compared to F1 and 6.96% compared to F2.  Yield of prawn of  F3 in grow-out phase were increased 19% compared to those of F2. Net-income of prawn farming of F3 was improved 15.9% compare to those of F2.  The findings indicate that domestication and seed selection of giant freshwater prawn are very promising methods to improve broodstock and seed quality for prawn farming.  

 

 

 

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...