Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 186-240
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Liên kết:

Nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Sản lượng nuôi trồng thủy sản cả nước hiện đứng hàng thứ tư thế giới. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vựa thủy sản của cả nước, với tổng diện tích và sản lượng chiếm trên 70%. Hai nhóm đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của ĐBSCL là cá tra và tôm nước
lợ (tôm sú và tôm thẻ chân trắng) với sản lượng chiếm lần lượt là 100% và 70% của cả nước. Nghề nuôi thủy sản ở ĐBSCL đã và đang phát triển nhanh chóng và đa đạng cả về quy mô, đối tượng nuôi, công nghệ và quản lý. Nhiều
đơn vị đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cơ quan quản lý đang giữ vai trò nòng cốt cho phát triển thủy sản vùng. Trong bối cảnh mới, để phát triến bền vững ĐBSCL thích
ứng với biến đổi khí hậu, Nghị quyết 120/NQ–CP của Chính phủ đã xác định nuôi trồng thủy sản là ngành ưu tiên số một trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trước cây ăn trái và lúa. Nhiều chủ trương, định hướng, giải pháp, quy hoạch
đã được xây dựng và triển khai nhằm góp phần phát triển nhanh, hiện đại và bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Trong đó, định hướng quan trọng là (i) Phát triển hiện đại và bền vững nuôi trồng thủy sản nội địa, đáp ứng chuẩn
quốc tế, đóng góp lớn vào kinh tế xã hội của vùng và cả nước; và (ii) Phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy nhanh phát triển nuôi biển, góp phần phát triển kinh tế biển trong vùng và cả nước. Đẩy mạnh hợp tác Trường Viện – Doanh nghiệp – Cơ quan quản lý – Tổ chức trong nước và quốc tế là cơ chế quan trọng cho hợp tác và phát triển.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 101-107
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 103-110
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 118-125
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 122-127
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 141-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 169-175
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 254-261
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 279-288
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 380-389
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 42-48
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 79-87
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 82-90
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 96-101
Tải về
Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hả (2021) Trang: 1-20
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thuỷ sản
01 (2016) Trang: 181-204
Tạp chí: World Aquaculture Society
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
(2014) Trang: 76-77
Tạp chí: aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị khoa học tre toàn quốc lần IV, TPHCM, 6-7/6/2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...