Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 149-160
Tạp chí: Hội thảo KHCN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương”.
Liên kết:

Với sự phát triển của công nghệ vật liệu, nhiều sản phẩm composite đã ra đời và được sử dụng rộng rải. Vật liệu composite với vật liệu cốt có nguồn gốc thiên nhiên đang được quan tâm vì giảm giá thành sản phẩm và tăng tính thân thiện môi trường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng ứng dụng bã mía cho quá trình sản xuất composite. Sau khi xử lí sơ bộ, bã mía được trộn với nhựa polypropylene với tỉ lệ (10 - 75%, v/v). Kết quả cho thấy rằng 50% bã mía là tỉ lệ tối ưu để tạo composite. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng của quá trình trộn như nhiệt độ (165 - 175 C), thời gian (10 - 20 phút) và tốc độ (50 - 70 vòng/phút) được tiến hành khảo sát và kết quả cho thấy rằng cơ tính vật liệu tối ưu ở nhiệt độ 170 C, thời gian 20 phút và tốc độ 70 vòng/phút. Các yếu tố ảnh hưởng của quá trình ép nóng đến cơ tính vật liệu composite cũng được khảo sát. Trong đó cơ tính của vật liệu cao nhất khi nhiệt độ ép là 180C, thời gian là 15 phút và áp suất là 100 kg/cm2.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 199-211
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 22-28
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 37-45
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 82-91
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 99-105
Tải về
17 (7) (2019) Trang: 19-24
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng
(2016) Trang: 920-927
Tạp chí: International Conference on Chemical Engineering – Regeneration, Recovery and Reinvention (Chemeca 2016), Adelaide
1 (2014) Trang:
Tạp chí: The International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMNETAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: HT kết nối doanh nghiệp-quản lý- đào tạo-lĩnh vực KTCN ĐBSCL
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Polymer Symposium
1 (2008) Trang:
Tạp chí: The International Memberane Conference in Taiwan 2008
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...