Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2015) Trang: 47-53
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trồng đậu nành tận dụng nguồn nước trời có thể được xem là một trong những giải pháp thích ứng với việc thiếu nước ngọt canh tác trong tươi lai. Aquacrop là phần mềm mô phỏng sự phát triển của cây trồng và sự cân bằng nước trong đất, giúp dự đoán năng suất cây trồng. Nhằm mô phỏng năng suất đậu nành tiềm năng, mô phỏng năng suất đậu nành trồng trong điều kiện canh tác tận dụng nguồn nước trời, thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn lần lặp lại, mỗi lặp lại gồm 3 hàng. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 6/2013 đến tháng 9/2013. Các số liệu thu thập gồm mẫu đất và cây được dùng làm số liệu đầu vào cho mô hình AquaCrop. Kết quả cho thấy mô hình mô phỏng sinh khối và năng suất đậu nành tốt với hệ số xác định (R2) giữa sinh khối mô phỏng và sinh khối quan sát là 0,98. Không có sự chênh lệch nhiều về chỉ tiêu năng suất giữa thực tế và mô phỏng (năng suất mô phỏng: 5,68 tấn/ha; thực tế: 5,30 tấn/ha). Các chỉ số thống kê khác như  RMSE,  NRMSE , EF đều cho thấy kết quả thẩm định tương thích với thực tế. Cụ thể như sau:  giá trị RMSE  đạt 0,55 (tấn/ha) là một giá trị có thể chấp nhận được, giá trị NRMSE = 10,4% cho thấy mô phỏng ở mức tốt. Kết quả mô phỏng hàm lượng nước trong đất tương quan khá tốt với R2 = 0,9;  RMSE = 8,8 (mm) và NRMSE = 7,9% ở mức rất tốt. Với các kết quả trên, việc ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất đậu nành và cân bằng nước hoàn toàn có khả năng thực hiện. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc lựa chọn thời điểm gieo trồng thích hợp cũng là yếu tố quan trọng làm tăng năng suất đậu nành thông qua tận dụng nguồn nước trời qua đó góp phần giảm chi phí tưới.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...