Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2021) Trang: 11
Tạp chí: Hội khoa học đất việt nam
Liên kết:

TÓM TẮT

Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá hiệu quả của Biochar vỏ trấu và kali humate ở các liều lượng khác nhau đến sự cải thiện một số đặc tính hóa học đất, sinh trưởng và năng suất cà chua bi. Thí nghiệm trồng cà chua trên đất phù sa (Fluvisols) thu thập tại Trà Ôn, Vĩnh Long được thực hiện tại khu nhà lưới Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần thơ. Thí nghiệm thừa số 02 nhân tố gồm:(i) 03 mức độ biochar; (ii) 03 mức độ kali humate. Biochar được bón ở 3 liều lượng: 0, 100, và 200 g/chậu, kết hợp với 3 mức độ kali humate: 0, 2, và 4 g/chậu. Kết quả cho thấy, việc bón biochar tuy chưa giúp gia tăng chiều cao cây, đường kính trái, tổng số trái/cây, năng suất trái nhưng cải thiện ý nghĩa pH đất, dinh dưỡng hữu dụng trong đất (N, P, K). Bón kali humate không ảnh hưởng đến pH đất nhưng giúp cải thiện hàm lượng dinh hữu dụng trong đất, chiều cao cây, tổng số trái/cây và giúp tăng năng suất 33%-58%. Có mối tương tác giữa liều lượng biochar và liều lượng kali humate đến giá trị pH đất, dinh dưỡng hữu dụng trong đất.

 
Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...