Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 335-342
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, đại học Cần Thơ, 12/2014
Liên kết:

Nghiên cứu về sự đa dạng các loài nấm lớn được thực hiện tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả khảo sát đã xác định được tổng số 94 loài nấm lớn thuộc 31 họ, 17 bộ, 2 lớp trong ngành Basidiomycotina (nấm đảm). Nguồn tài nguyên của khu hệ nấm lớn ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long khá đa dạng, gồm các nhóm nấm có ích: nấm ăn như Tremell mesenterica (Ngân nhĩ), Macrolepiota procera (nấm Ô lớn), Agaricus bisporus (nấm Mở); nấm dược liệu như Auricularia tenuis (Mộc nhĩ lông mịn giòn), Ganoderma sinense (Linh hi tím) và một số loài nấm vừa ăn được mà lại có tác dụng làm dược liệu như Lentinus sajo-caju (nấm phểu có vòng), Pleurotus pulmonarius (nấm Sò trắng), Termitomyces clypeatus (nấm Mối gan gà). Ngoài ra còn có các nhóm nấm có hại như: nấm độc, nấm phá hoại gỗ. Trong khu hệ còn có một số loài quý hiếm (R) có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Các thông tin thu thập được như vị trí xuất hiện, tên khoa học, tên địa phương, công dụng... đã được đưa vào cơ sở dữ liệu GIS.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 200-207
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 63-68
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 92-100
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 96-103
Tải về
26 (2022) Trang: 1575-1582
Tạp chí: Journal of Applied Sciences and Environmental Management
6 (2022) Trang: 98-103
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
4 (2022) Trang: 11-18
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 19-29
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
4 (2022) Trang: 23-29
Tạp chí: NIPES JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH
4 (2022) Trang: 1–11
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
43 (2022) Trang: 3-15
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
43 (2022) Trang: 36-47
Tạp chí: Journal of Science on Natural Resources and Environment
2022 (2022) Trang: 76-83
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 (2022) Trang: 270-278
Tạp chí: International Journal of Environmental Science and Development
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...