Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 174 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: Tự động hóa Ngày nay
Liên kết:

Trong thời gian gần đây, nhiều máy thu giá rẻ một tần số có thể cung cấp giá trị đo thô cần cho kỹ thuật đo dộng thời gian thực RTK đã được chế tạo như các máy đo LEA-6T, NEO-6P của hãng u-blox, máy đo NV08C-CSM của hãng NAVIS,… Cùng với sự xuất hiện của máy thu này là sự ra đời của phần mềm mã nguồn mở RTKLIB giúp tính toán vị trí đối với các hệ GNSS. Những điều kiện thuận lợi này đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu sử dụng kỹ thuật RTK đối với các máy thu và ăng-ten giá rẻ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tính khả thi trong việc sử dụng các máy thu GNSS giá rẻ tuy nhiên các máy thu này chưa được khảo sát trong điều kiện Việt Nam, đặc biệt trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Bài viết này bước đầu đánh giá độ chính xác của một số máy thu GPS giá rẻ tạo cơ sở cho việc đánh giá khả năng ứng dụng các máy thu này trong nông nghiệp hiện đại ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...