Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đề xuất và đánh giá giải pháp đếm tôm giống tự động bằng công nghệ xử lý ảnh cho các cơ sở sản xuất tôm giống trong nước. Từ đặc tính thường xuyên chuyển động của tôm giống trong bể chứa, nghiên cứu đề nghị phương pháp trừ ảnh theo thời gian để phát hiện các cá thể tôm giống, từ đó xác định số lượng tôm giống trong bể chứa. Thí nghiệm đếm tôm giống đã được thực hiện trên các mẫu tôm giống thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) từ 7 đến 13 ngày tuổi với số lượng tôm từ 100 đến 1.000 cá thể trong mẫu. Nhằm đảm bảo độ ổn định của kết quả phép đếm, giá trị trung bình của 10 lần đếm được sử dụng như kết quả đếm sau cùng. Đề xuất này được kiểm định với giả thuyết thống kê “giá trị trung bình từ kết quả 10 lần đếm bằng với số lượng cá thể có trong mẫu đếm” với mức ý nghĩa α = 0,05. Kết quả kiểm định cho thấy có thể chấp nhận đề xuất trên cho các mẫu đếm lên đến 500 cá thể tôm giống từ 7 đến 13 ngày tuổi với sai số lớn nhất ghi nhận được là 5%.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...