Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 17-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/08/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Automatic system for removing the brown skin of coconut meat

Từ khóa:

Cơm dừa, gọt tự động, vỏ nâu

Keywords:

Automatic removal, brown skin, coconut meat

ABSTRACT

Among products made from the coconut tree, products made from coconut meat generally have a large proportion of product value. In the preliminary processing phase of any products made from coconut meat, it is necessary to remove its brown skin, which is often performed manually. Semi-automatic machines for removing the brown skin of coconut meat have been developed but their price is relatively high while their productivity is not high enough. This paper proposed a novel mechanism to remove coconut brown skin on a spiral trajectory by moving the blade in tangent contact with the outer surface of the coconut meat while the cocunut meat is rotating around its vertical axis. The brown skin removing mechanism has been successfully developed for half-nut-size coconut meat with removal rate of about 94.5 kg/hour (which is almost 4 times of the manual removal rate) and coconut meat loss of less than 15%, removal percentage of more than 95%. Preliminary results showed the applicability of the system for removing the brown skin of half-nut-size coconut meat which is the traditional product of manual removal of coconut meat from the coconut husk. In addition, the developed system could be integrated with preceding automatic sort-and-flip system to form a complete automatic system for sorting coconut meat and removing its brown skin.

TÓM TẮT

Trong các sản phẩm từ cây dừa, sản phẩm chế biến từ cơm dừa chiếm tỉ trọng lớn nhất về giá trị sản phẩm. Để có được nguyên liệu cơm dừa, công đoạn gọt vỏ nâu cơm dừa là công đoạn quan trọng đầu tiên và thường được thực hiện thủ công. Một số máy gọt vỏ nâu cơm dừa bán tự động đã được chế tạo nhưng máy có năng suất không cao trong khi giá thành lại cao. Bài báo này đề xuất hệ thống gọt vỏ nâu cơm dừa với biên dạng gọt xoáy trôn ốc bằng cách di chuyển lưỡi dao trên cung tròn tiếp tuyến với mặt cơm dừa trong khi cơm dừa được quay quanh trục thẳng đứng. Nghiên cứu đã thiết kế thành công máy gọt vỏ nâu cơm dừa (loại nửa trái) có năng suất trung bình khoảng 94,5 kg/giờ (gần gấp 4 lần gọt thủ công) với tỉ lệ hao hụt dưới 15% và độ gọt sạch trên 95%. Kết quả khảo nghiệm cho thấy nguyên lý mới này có thể gọt được dừa dạng nửa trái là kết quả của tập quán cại cơm dừa thủ công. Ngoài ra, hệ thống gọt vỏ nâu cơm dừa tự động đã đề xuất có thể kết hợp với hệ thống phân loại-lật mặt cơm dừa tự động và hệ thống cấp liệu phía trước để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh trong dây chuyền phân loại và gọt vỏ nâu cơm dừa tự động.

Trích dẫn: Nguyễn Chánh Nghiệm, Bùi Văn Tra và Võ Minh Trí, 2019. Hệ thống gọt vỏ nâu cơm dừa tự động. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2A): 17-25.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 17-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 20-27
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 61-70
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 88-96
Tải về
In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) (2022) Trang: 101-114
Tạp chí: International Conference on Intelligent Systems and Sustainable Computing, Hyderabad, India, September 24-25, 2021
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 277-290
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
17(9) (2019) Trang: 6-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng
189 (2016) Trang: 44, 47
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
16 (2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
1 (2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
1 (2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...