Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các tác động của xâm nhập mặn đến nguồn nước và đất canh tác nông nghiệp vùng ĐBSCL. Các mẫu đất, nước được khảo sát và thu thập vào tháng 4 năm 2016. Các chỉ tiêu đánh giá độ mặn được phân tích trong phòng thí nghiệm. Phương pháp KIP và phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập thông tin về tác động của xâm nhập mặn và sử dụng đất. Kết quả cho thấy, năm 2016 mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng, nồng độ mặn tăng cao hơn so với năm 2014. Có sự khác nhau về trị số EC và độ mặn trong hệ thống sông giữa vùng bán đảo Cà Mau và vùng cửa sông Mekong. Xâm nhập mặn ảnh hưởng rõ rệt đến các nhóm đất trong vùng nghiên cứu, với 29,2% diện tích đất nhiễm mặn gia tăng. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân góp phần làm cho đất bị nhiễm mặn khi cố gắng lấy nước vào đồng tưới cho cây trồng.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...