Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về

ABSTRACT

Dragon fruits were harvested at 28 to 30 days after blooming. Then, the fruits were coated with chitosan film 1,5% (w/v) combining with perforated LDPE packaging.  Preservation was maintained at low temperatures: 2-4oC, 6-8oC and 10-12oC and Relative humidity at 50-60% .   Before being coated, the fruits had been treated with chlorine and benomyl solution at 100 ppm and 500ppm, respectively.  The results showed that the perceptible value of fruit changed very little at 6-8oC. After six-weeks of storage, temperature is the most important factor controlling the quality of fruit.  If the temperature was increased, the quality and the preservation time would decrease.  Low temperature at 6-8oC combining with coating fruits with chitosan film and packaging in perforated LDPE  can constantly preserve fruit in 6 weeks without changing quality.

Keywords: modified atmosphere packaging (MAP), chitosan, perforated LDPE, low temperature

Title: Investigation of Suitable Conditions for Dragon Fruit Storage

TóM TắT

Thanh Long được thu hoạch ở 28-30 ngày sau khi hoa nở, xử lý sơ bộ với clorine 100ppm, benomyl 500ppm.  áp dụng màng bao chitosan 1,5% kết hợp bao gói LDPE đục lỗ 3-4%.  Được tồn trữ ở 3 chế độ nhiệt độ 2-4oC, 6-8oC và 10-12oC, độ ẩm 50-60%. Song song với thí nghiệm này là mẫu đối chứng không bao màng chitosan 1,5%.  Chất lượng của trái được đánh giá thông qua các chỉ tiêu như hàm lượng axít, vitamin C, hàm lượng chất khô hòa tan (độ brix), độ cứng thịt quả, màu sắc vỏ quả, đánh giá hao hụt khối lượng và theo dõi cảm quan bên ngoài trong suốt quá trình thí nghiệm.

Sau thời gian theo dõi, nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình tồn trữ Thanh Long là 6-8oC.  Tại nhiệt độ này kết hợp với các xử lý trên, Thanh Long kéo dài được mức độ tươi lên đến 6 tuần mà chất lượng vẫn không thay đổi đáng kể.

Từ khoá: phương pháp điều chỉnh khí quyển, chitosan, bao bì LDPE đục lỗ, nhiệt độ thấp

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...