Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành tại một số nông hộ chăn nuôi heo thịt công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 1/2011 đến 12/2011 nhằm đánh giá hiệu quả thức ăn giữa hai chế độ cho ăn tự do và chế độ cho ăn hạn chế dựa trên một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng được đo lường. Tổng số 200 heo thịt lai Duroc x (Yorkshire x Landrace), trong đó: 100 heo đực thiến và 100 heo cái, tham gia vào thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 lặp lại, mỗi lặp lại nhận 10 con heo. Kết quả đã chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về một số chỉ tiêu như mức ăn, tiêu tốn thức ăn, năng lượng tiêu thụ, dưỡng chất tiêu thụ (đạm thô, béo thô, xơ thô và tro) (P<0,01) và hệ số chuyển hóa thức ăn (P<0,05) giữa hai chế độ cho ăn. Như vậy, chế độ cho ăn hạn chế cần được áp dụng trong chăn nuôi heo thịt để nâng cao hiệu quả chăn nuôi về mặt chi phí thức ăn

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...