Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 07(2013) Trang: 56-58
Tạp chí: Tạp chí Môi trường
Liên kết:

Bài viết này giới thiệu kết quả khảo sát tại những nông hộ có hầm ủ biogas ở ba tỉnh thành vùng ĐBSCL gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp. Kết quả phỏng vấn ghi nhận thành công nhiều mặt của hầm ủ từ việc xử lý chất thải chăn nuôi và chất thải sinh hoạt, sản xuất nhiên liệu phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của người dân, cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho canh tác nông nghiệp... Tuy nhiên kết quả cũng ghi nhận một số hạn chế như khả năng duy trì quy mô chăn nuôi của hộ gia đình kém, giá thành xây dựng hầm ủ khá cao so với thu nhập của người dân, hạn chế khai thác tiềm năng phân bón và nhiên liệu từ khí gas... Kết quả khảo sát này là tiền đề cho những nghiên cứu ứng dụng hầm ủ biogas tại vùng ĐBSCL góp phần thúc đẩy khả năng phát triển của mô hình này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...