Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 6(2013) Trang: 7-12
Tạp chí: Nghề Luật
Liên kết:

Vấn đề sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính về thu hồi đất khi quyết định đó đang là đối tượng bị khiếu kiện trong vụ án hành chính tuy chiếm số lượng không lớn trong công tác giải quyết án hành chính của Tòa án nhưng lại tạo ra nhiều khó khăn cho công tác giải quyết và thi hành án hành chính. Đôi khi điều này gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. Việc sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính bắt nguồn từ các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng về tư cách của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong vụ án hành chính. Mặt khác, do tâm lý ngại va chạm, một số thẩm phán được giao giải quyết vụ án hành chính còn nể nang, chưa thực sự áp dụng triệt để các quy định pháp luật tố tụng liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của bên bị khởi kiện. Thông qua việc xem xét, phân tích trường hợp sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính về thu hồi đất diễn ra trên thực tế trong giai đoạn tòa đang thụ lý giải quyết hoặc ngay cả sau khi tòa xét xử mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật, bài viết này tập trung phân tích những bất cập xoay quanh vấn đề sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhằm đề xuất các giải pháp để phát huy hiệu lực, hiệu quả của tòa hành chính cũng như xác định rõ hơn vị trí của cơ quan hành chính nhà nước- bên bị khởi kiện trong vụ án hành chính.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...