Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 3(2015) Trang: 20-25
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

Nếp Phú Tân là niềm tự hào của tỉnh An Giang! Từ lâu, Nếp được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, ở đồng bằng sông Cửu long nếp được trồng ở vài vùng và diện tích nếp lớn nhất tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang với giống nếp chủ lực là CK92; việc áp dụng kỹ thuật trong canh tác nếp của nông dân tại Phú Tân còn khác nhau như mật độ sạ dầy, bón nhiều phân và quản lý nước theo truyền thống nên chi phí sản xuất cao và là nguyên nhân phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Hai mô hình thí nghiệm: 1Phải-6Giảm (1P6G) và Canh tác theo truyền thống (ĐC) tại ấp Phú Thượng để so sánh hiệu quả tài chính và phát thải khí mê-tan (CH4) đã thực hiện ba vụ trong năm 2013-2014. Số liệu thu thập và phân tích chỉ ra rằng mô hình 1P6G đã giảm nhiều chi phí đầu vào (giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật); giảm lượng nước tưới 49%; tăng năng suất 15%, lợi nhuận cao hơn 9,5 tr.đ/ha và giảm trung bình 2 tấnCO2e/ha/vụ. Qua ba vụ thí nghiệm có thể nhận xét rằng: Sản xuất nếp CK92 theo mô hình kỹ thuật 1P6G đã mang lại hiệu quả cao cho nhà nông góp phần an ninh nguồn nước và giảm khí thải trong sản xuất nông nghiệp tại Phú Tân tỉnh An Giang. Nhân rộng mô hình 1P6G trong huyện Phú Tân và thực hiện nghiên cứu tương tự tại các vùng trồng nếp/lúa khác cần được quan tâm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...