Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 4(2015) Trang: 10-13
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá và so sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình trồng bưởi Năm Roi theo mô hình GlobalGAP và theo phương pháp truyền thống ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 40 nông hộ canh tác bưởi theo phương pháp truyền thống và 40 nông hộ sản xuất bưởi theo mô hình GlobalGAP. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tổng chi phí sản xuất của nông hộ trồng bưởi theo mô hình GlobalGAP thấp hơn nhiều so với hộ trồng bưởi theo phương pháp truyền thống. Đồng thời, năng suất, giá bán của nông hộ trồng bưởi theo mô hình GlobalGAP cao hơn nhiều so với hộ trồng bưởi theo phương pháp truyền thống. Chính vì thế, hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng bưởi theo mô hình GlobalGAP cao hơn rất nhiều so với hộ trồng bưởi theo phương pháp truyền thống.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...