Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 5(2015) Trang: 53-64
Tạp chí: Khoa học Đại học Huế
Liên kết:

Các yếu tố nhiệt độ, DO, NH3 mùa khô cao hơn mùa mưa, biến động khá đồng đều giữa các khu vực của phá Tam Giang và thích hợp cho hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo QCVN 02-19: 2014/BNNPTNT. Giá trị pH mùa mưa thấp hơn mùa khô. Khu vực phía Bắc phá có pH thấp (pH < 7) và không phù hợp cho NTTS với phần diện tích chiếm 1/10 ÷ 1/5 toàn phá. Độ mặn mùa khô cao hơn mùa mưa. Khu vực phía Bắc phá (quanh các điểm TG1÷TG6) có độ mặn thấp dưới 5ppt chỉ phù hợp lấy nước nuôi thủy sản nước ngọt hoặc nuôi cá lồng nước ngọt trên phá. Độ kiềm mùa khô cao hơn mùa mưa. Phía Bắc phá, quanh các điểm TG1÷TG12 có độ kiềm thấp hơn 60mg/l với diện tích xấp xỉ 55% ở cả 2 mùa, không thích hợp cho hoạt động NTTS lợ mặn, chỉ phù hợp phát triển nuôi thủy sản nước ngọt. Chỉ số chất lượng nước VN-WQI mùa khô cao hơn mùa mưa và thích hợp cho việc lấy nước NTTS ven phá. Chỉ số chất lượng nước mùa khô chủ yếu đạt loại I (rất tốt) và II (tốt) (trừ điểm TG1 đạt loại III, loại trung bình). Trái lại, mùa mưa chất lượng nước đạt cả 3 loại trung bình (TG1÷TG6), tốt và rất tốt. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...